Skip to content

Акт претензія до жека

Скачать акт претензія до жека djvu

акт-претензія до Жеку. Акт ж виконавець жека надає відповідь, то вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Відразу слід зауважити, що якщо Ви не укладали договір з житлово-комунальним підприємством, то пред’являти претензія подібні претензії – справа практично безперспективна, навіть якщо Ви сплачуєте за комунальні послуги. АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ. Зразок акту-претензії ЖЕКу або водоканалу.

Перший примірник віддаєте в Ваш ЖЕК (чи як там у Вас воно називається) під розписку з датою на другому примірникові. Не обов’язково вручати самому начальникові житлово-комунального підприємства. Краще – секретарю. Другий примірник зберігаєте у себе на випадок подальших дій. Відразу слід зауважити, що якщо Ви не укладали договір з житлово-комунальним підприємством, то пред’являти йому подібні претензії – справа практично безперспективна, навіть якщо Ви сплачуєте за комунальні послуги.  АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ.

про неналежне надання або ненадання послуг. (складається в 2-х екземплярах). АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ про порушення умов договору або неналежне надання або ненадання послуг (складається в 2-х екземплярах).

м. _ _ 20___ р. (назва населеного пункту) (дата складення) Споживач. Основні нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції департаменту. Цільові програми. Накази. Благоустрій та комунальне обслуговування населення. Житлове господарство.  АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ. про неналежне надання або ненадання послуг.

(складається в 2-х екземплярах). м. _ _ 20___ р. (назва населеного пункту) (дата складення). Споживач _. (прізвище, ім'я, по-батькові). висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг з_. (види послуг). Акт-претензія — це документ встановленої форми, що складається споживачем при перерві в наданні житлово-комунальних послуг, їх ненаданні або наданні не в повному обсязі, та який є підставою для здійснення перерахунку суми оплати за них.

Якими нормативно-правовими актами регулюється?  Як скласти акт-претензію? Форма акту-претензії є чітко визначеною та затверджена додатком до згаданого Порядку. Порядок оформлення та подачі претензії визначається статтею 18 Закону. Споживач для складення та підписання акта-претензії має право викликати представника виконавця, причому представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Приложите к акту копии подтверждающих документов (договор, чек, квитанция, акт экспертизы, выполненных работ/оказанных услуг и т.д.). Завершите подписью, ФИО и должностью уполномоченного лица.  Если вам необходимо доставить претензию до адресата срочно, например, истекают сроки, зафиксированные в договоре или законе, то можно отправить претензию электронным или факсимильным сообщением, а также срочной телеграммой с оповещением о получении.

Эти варианты имеют право на существование, однако бесспорными с точки зрения процессуального законодательства, являются первые два, перечисленные выше. Як правильно скласти і оформити акт-претензію на ЖЕК, аби документ мав силу в суді, консультує юрист Центру правової інформації та консультацій при Хе   *Зразок акту-претензії – у додатку до статті.

P.S. Центри правової інформації та консультацій створені та працюють за підтримки програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження» в межах «Правової допомоги малозабезпеченим і вразливим групам громадян». Детальніше про діяльність мережі Центрів, засади та принципи роботи читайте на сайті «Правовий Простір».

3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.  Два екземпляри такої заяви треба занести до ЖЕКу, один екземпляр залишити працівнику ЖЕКу (секретар, працівник канцелярії ЖЕКу) і обов‘язково наполягти, щоб на Вашому екземплярі заяви було зроблено відмітку про отримання заяви працівником ЖЕКу з підписом та датою отримання.

Додаток 2 до Правил. АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ про неналежне надання або ненадання послуг. _ (назва населеного пункту). _ _ р. (дата складення).

fb2, EPUB, doc, EPUB