Skip to content

Нормативно правовий акт вікіпедія

Скачать нормативно правовий акт вікіпедія txt

Нормативні правові акти слід відрізняти від іншого різновиду правових актів правовий індивідуальних юридичних актів, а головне - від такого різновиду індивідуальних актів, як акти застосування права. Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і вікіпедія на неодноразове нормативно.

Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, акт встановлює, вікіпедія, припиняє нормативно конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання.

Нормативно-правовий акт.: Поняття і види нормативно-правових актів. Правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, є одним з джерел права, а акт іншого - різновидом правових актів.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. нормативно-правовий акт офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб'єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування; нормотворча діяльність діяльність, пов'язана з плануванням, розробленням, проведенням експертизи, прийняттям (виданням) нормативно-правового акта, внесенням до нього змін, припиненням ним чинності; нормотворча ініціатива офіційне подання за встановленою процедурою суб'єктами нормотворчої ініціативи проектів нормативно-правових актів.

Юридична чинність нормативно-правового акта визначається Конституцією і Законом про нормативні акти. Юридична чинність нормативно-правового акта - це його специфічна властивість мати точно позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною обов'язковістю від того, який орган видав акт, тобто хто є суб'єктом нормотворчості. Види нормативно-правових актів за сферою дії: загальні; спеціальні; локальні.

Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення: акти встановлення норм права; акти заміни норм права; акти скасування норм права. Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД. Форми викладу юридичних норм у нормативно-правових актах. Нормативно - правовий припис – це вміщене у статті н-п акта логічно і граматично завершене судження загального характеру. Норми права (те ж саме, що і нормативно-правові приписи) мають свою структуру.

Вони складаються з трьох членів: диспозиції, гіпотези, санкції. Нормативно-правові приписи поділяються на види, згідно їх форми вираження: а) зобов'язуючі (тобто дозволяють здійснення існуючих у нормі (приписі) дій; б) забороняючі (є прямою вказівкою на правило поведінки). Коли юридична норма і стаття закону не збігаються за обсягом. Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен.

Нормативно-правовий акт використовується як основна форма права в країнах з так званим “писаним” правом, до яких відноситься і Україна. Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, є одним з джерел права, а з іншого - різновидом правових актів.

Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання. Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація.

Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і.

fb2, fb2, rtf, txt